Meistä

Varsinais-Suomen Venäläisten Järjestöjen Assosiaatio ry on rekisteröity vuonna 2006.

Assosiaatio toimii venäjänkielisten järjestöjen neuvottelu- ja edustuselimenä suojellen niiden intressejä.

Assosiaatio työskentelee venäjänkielisten maahanmuuttajaryhmien kanssa. Yhdistyksen yhteistyön tehtävänä on entisen Neuvostoliiton alueelta tulleiden maahanmuuttajien elinolosuhteiden parantaminen ja yhteistoiminnan edellytysten luominen. Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, osallisuus ja monikulttuurisuus ovat yhdistyksen arvopohjana, josta nousee valmiudet oman elämän aktivoimiseen ja samalla kehittyy vastuu itsestä, omasta elinyhteisöstä ja ympäristöstä.

Palvelut jäsenille

Assosiaatio tukee jäsenjärjestöjensä toimintaa ja antaa neuvontapalveluja. Yhdistys järjestää seminaareja, neuvottelutilaisuuksia ja kansalaiskokouksia ja harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa. Työllisyyden edistämiseksi, ammattitaidon kehittämiseksi ja sopeutumiseksi suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja työelämään yhdistys tulee järjestämään suomen kielen keskustelu-, ATK- ja työnhakukursseja.

Assosiaatio

-avustaa venäjänkielisten järjestöjen maahanmuuttajia muodostamaan hyväntahtoisen kuvan;

-auttaa sopeutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan;

-osallistuu kulttuuri- ja koulutusohjelmien kehittämiseen ja toteuttamiseen, jotta voidaan säilyttää syntyperäinen äidinkieli ja kulttuuri;

-harjoittaa tiedotustoimintaa;

-edistää ja toteuttaa työvoimakoulutusta, yhteisiä konferensseja ja seminaareja;

-antaa apua ongelmien ratkaisuun ja taloudellisissa kysymyksissä;

-koordinoi kehittämistoimintaa ja vuoropuhelua hallintovirkamiesten kanssa;

-järjestää julkaisutoimintaa ja toteuttaa vuorovaikutusta kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

Hallitus vuonna 2018

Ekaterina Tähkäpää
Viktor German
Tatiana Pigaleva
Anton Romanov