Toiminta

Varsinais-Suomen Venäläisten Järjestöjen Assosiaatio ry työskentelee venäjänkielisten maahanmuuttajien ryhmien kanssa. Yhdistys osallistuu maahanmuuttajien kotoutumista sekä integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan edistävään toimintaan. Se valvoo tämän väestöryhmän etuja ja oikeuksia sekä hoitaa muita väestöryhmän erityiskysymyksiä herättämällä kiinnostusta venäläistä kulttuuria kohtaan ja toimimalla rasismia vastaan sekä edistämällä monikulttuurisuutta. Assosiaatio harjoittaa määrätietoista kehittämistoimintaa ja pyrkii vahvistamaan kansainvälistä humanitaarista yhteistyötä.
Yhdistyksen strategia sisältää tavoitteita, jotka liittyvät syrjäytymisen ehkäisyyn ja sosiaaliseen vahvistamiseen. Lisäksi kehitetään keinoja venäläisten maahanmuuttajaryhmien äänestyskäyttäytymisen aktivoimiseksi ja myönteisten asenteiden edistämiseksi yhteisiä asioita kohtaan.
Assosiaatio osallistuu kansalliseen ja kansainväliseen etnisten vähemmistöryhmien ja maahanmuutto-organisaatioiden toimintaan.

Lataa lyhyt kuvaus Suomen valtion kotouttamisohjelmasta ja toimintakertomus.