Strategia

Assosiaatio katsoo että sen asema ja toiminta perustuu Suomen venäjänkielisen vähemmistöryhmän olemassaolon kansainväliseen tunnustamiseen sekä Suomen perustuslain suomaan kansalaisoikeuteen ylläpitää ja kehittää venäjän kieltä ja kulttuuria samoin kuin oikeuteen osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.
Assosiaation toiminta perustuu Suomen venäjänkielisen vähemmistöryhmän olemassaolon kansainväliseen tunnustamiseen.

Tavoitteena on toimia suomalaisen yhteiskunnan kielteisiä stereotypioita vastaan, tiedotuksen objektiivisuuden lisääminen päätöksenteossa, maan venäjänkielisten asukkaiden tarpeiden huomioiminen sekä kiinnostuksen lisääminen maan venäjänkielisten asukkaiden kieltä ja monipuolista kulttuuria kohtaan.

Lataa “Maahanmuuttajan oikeudet ja velvollisuudet” esite ja kotouttamisohjelma 2012-2015.